Fuuga

UUES KODUS

ristand mära

värvus: tumekõrb

sündinud: 2003

isa: False Pass

isaisa: Palladium ESH (trak)

isaema: Fabia ESH

ema:  Haida T

emaisa: Hasart  T

emaema: Hebe T

Fuuga

Põlvnemine ja järglased

Fuuga on tugevama kehaehitusega 167 sentimeetrise turjakõrgusega sporthobuse-vanatüüpi tori ristandmära. Ta on sõbraliku ja tasakaaluka temperamendiga. Ta on saduldatud 5 aastaselt loomuliku hobukäsitluse põhimõtteid arvesse võttes ja suulisteta valjastega, mille ta saab oma uude koju kaasa. Ta on toonud ühe varsa, kuid enamus elu olnud harrastaja sõiduhobune ja õpetanud algajaid. Kahjuks ei kannata ta suurt koormust tänu sünnikodus olnud traumale, mistõttu on ta paremal tagumisel jalal luuvohand. See ei ole takistanud tal teha sammu-traavi trenne. Fuuga on käinud palju maastikul, nii üksi kui teistega koos, võistluskogemus juhtimisparkuuris. Ta on suurepärane õpetajahobune algajale, ta on koostööaldis partner.

Isa False Pass sporthobune, Isaisa Palladium väga edukas GP takistussõiduhobune. Ema Haida vanatüübilisem tori mära.

Fuuga sporthobuste näitusel
Fuuga sporthobuste näitusel
Fuuga sporthobuste näitusel
Fuuga sporthobuste näitusel
Fuuga sporthobuste näitusel
Fuuga sporthobuste näitusel
Fuuga trennis
Fuuga trennis
Fuuga maastikul
Fuuga maastikul
Fuuga trennis
Fuuga trennis
Fuuga võistlustel juhtimisparkuuris
Fuuga võistlustel juhtimisparkuuris
Fuuga võistlustel juhtimisparkuuris
Fuuga võistlustel juhtimisparkuuris
Fuuga trennis
Fuuga trennis
Fuuga trennis
Fuuga trennis
Fuuga trennis
Fuuga trennis
Fuuga trennis
Fuuga trennis