Regaal-K 786 E

värvus: kollane

sündinud: 2000

mõõtmed: 141-162-18,5

isa: Rosett 600 E

ema: Priti 3661 E

emaisa: Pajur E

omanik: Jaan Aleksander Rooda

Regaali aretajaks ja omanikuks oli Jaan Rooda. Kahe aastaselt pärjati ta tiitliga parim eesti tõugu  noortäkk 2002. Esimsena lummas Regaal sind oma suurte sõbralike silmadega. Teda tundma õppides oli meeldivaks tõdemuseks, et nende silmade taha peitub äärimiselt sõbralik, kergelt käsitletav täkk, kes käitus ühtmoodi härrasmehelikult nii karjas kui ka inimeste ümbruses. Ta oli kergema tüübiga, hea kompaktse kehaehitusega, korrektsete jalgade ja heade allüüridega. Meie talus sündis 5 Regaal-K järglast, kellest 3 mära on valitud meie sugumärade põhikarja.

Regaal-K isa on Rosett, kes on eesti tõu viimaste kümnendite üks mõjuvõimsamaid täkke (177 järglast). Ta oli hea liikumise ja hüppevõimega. Rosettil on palju kõrgelt hinnatud järglasi ja 12 sugulises kasutuses olnud täkkjärglast. 

Regaal-K ema Priti on 1/4 araabia vereline (isaisa Posol ox), kuid ülejäänud põlvnemiselt nn. Vilsandi hobustest põlvnev. Priti on mära Tonna teise põlve järeltulija.Tonna oli tumekõrb Vilsandil sündinud mära. Tema isa oli Tesku, kes on aborigennsest  Taube täkuliinist. Tesku on täkk,kelle geenid on säilinud tänaseks ainult märade kaudu, seetõttu vähem levinud ja väärtuslikud. Samuti on ainult märajärglaste kaudu säilinud Priti isaema Tilga isa Trombet.

Regaal-K
Regaal-K
Regaal-K
Regaal-K
Regaal-K
Regaal-K
Regaal-K
Regaal-K