Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus

Hobustkopli talu sai positiivse vastuse Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 6 „Põllumajanduslike majapidamiste ja ettevõtluse areng ˮ alameetme 6.1 „Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamine“ raames antavale Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetusele.

 

 “Põllumajandusega alustava noore ettevõtja toetuse” abil tehtavad investeeringud Hobustkopli talus:

  • Põllumajandustraktor frontaallaaduriga

  • Rootorniituk

  • Kaaruti-vaaluti

  • Ruloonpress

 

Tegevuse eesmärk:  Tagada talu võimekus ise heina varumiseks sõltumata järjest tõusvatest teenuse hindadest ja säilitada kontroll heina korraliku kvaliteedi üle.